Rekolekcje nadziei w ciszy w łączności z Fatimą i Rzymem

logo opoka

Rekolekcje nadziei w ciszy w łączności z Fatimą i Rzymem

W związku z zapowiedzią dokonania, przez Papieża Franciszka w Rzymie i jego Jałmużnika w Fatimie, aktu poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi oraz w odpowiedzi na wezwanie Przewodniczącego KEP,

od 25 do 27 Marca 2022 roku

odbyły się 3 dniowe rekolekcje nadziei w ciszy na klasztornym wzgórzu

Ojców Franciszkanów w Kadynach.

Rekolekcje nadziei w ciszy w łączności z Fatimą i Rzymem

Rekolekcje nadziei w ciszy w łączności z Fatimą i Rzymem

25 marca przypadała Uroczystość Zwiastowania Pańskiego i Dzień Świętości Życia. Dla chętnych była możliwość przyjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego.

Na zakończenie rekolekcji odbył się obrzęd egzorcyzmowania wody, soli, oleju i świec.


Plakat rekolekcji do pobrania


Prowadzimy do Pana od ponad 800 lat.

800 lat zakonu

1W 1209 roku św. Franciszek z Asyżu założył nowy zakon w Kościele. Siebie i swoich towarzyszy nazywał braćmi mniejszymi (łac. fratres minores) - chciał przez to podkreślić, że ich życie ma polegać nie na wywyższaniu się, ale na świadomym wyborze małości (łac. minoritas), uniżoności.

2Do takiej postawy zachęcał Chrystus w Ewangelii, a Franciszek nakazał w regule praktykować życie w ubóstwie i uniżeniu. Pierwszych zakonników nazywano Pokutnikami z Asyżu, dopiero później przyjęła się nazwa franciszkanie (od imienia św. Franciszka). Do XV wieku istniał jeden zakon franciszkański.

3W wyniku uwarunkowań na tle kulturowym, historycznym, geograficznym oraz na skutek różnic w praktycznym stosowaniu reguły, w XV i XVI w. wyłoniły się istniejące do dzisiaj trzy niezależne zakony franciszkańskie: Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych, Zakon Braci Mniejszych i Zakon Braci Mniejszych Kapucynów.


Nasze otoczenie

Nasz klasztor położony jest na Górze Klasztornej na skraju rezerwatu Kadyński Las na terenie Wysoczyzny Elblądzkiej. Jest to obszar o powierzchni około 380 km kwadratowych z najwyższym szczytem – „Maślana Góra” (197 m n.p.m.). Strefa krawędziowa ma charakter klifowy, posiada wzgórza morenowe i dynamiczne formy erozyjne, które składają się na głęboko wcięte jary ze strumieniami spływającymi do Zalewu Wiślanego. Głębokość dolin początkowo niewielka, zwiększa się bardzo szybko i wynosi w krańcowych momentach od kilkudziesięciu do nawet ponad 100 metrów.

Rezerwat Kadyński Las

Rezerwat Kadyński Las został utworzony w 1972 roku i ma powierzchnię 8,11 ha. Stanowi cenny przykład parkowo – leśnego obiektu chronionego, silnie powiązanego z naturalnymi układami leśnymi. Łączy w sobie cechy naturalnych zbiorowisk leśnych oraz powstałego przed laty założenia parkowego o charakterze angielskim. W rezerwacie stwierdzono występowanie 91 gatunków roślin, w tym 23 gatunków drzew i krzewów.


 

logo Dom Zakonny w Kadynach  
witamy!