OGŁOSZENIA PARAFIALNE XXIII Niedziela Zwykła 04.09.2022

 1. W kalendarzu liturgicznym obchodzimy:
 • w czwartek Narodzenie Najświętszej Maryi Panny;
 • w piątek wspomnienie obowiązkowe błogosławionej Anieli Salawy patronki FZŚ w Polsce.
 1. Eucharystia:
 • Msze święte w dni powszednie o godz. 18:00.
 1. Nabożeństwa:
 • we wtorek Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17:00 - 18:00, oraz nabożeństwo do św. Antoniego Padewskiego (po Mszy św.);
 • w środę po Mszy św. Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy;
 • w czwartek o godz. 20:00 Msza św. w kaplicy loretańskiej. Po Mszy św. adoracja do godz. 24:00.
 1. Posługa sakramentalna:
 • odwiedziny naszych Chorych z Najświętszym Sakramentem w czwartek 8 września i w piątek 9 września od godz. godz. 9:00.
 1. Porządki parafialne:
 • dziękujemy za przygotowanie kościoła na niedzielę p. Agnieszce Zakrzewskiej i p. Halinie Zakrzewskiej.
 • prosimy o przygotowanie kościoła do liturgii na następną niedzielę p. Wiolettę i Mariusza Chromik.

INTENCJE MSZALNE

Niedziela – 04. 09. 2022 r. XXIII niedziela zwykła.

9:00 W 13 rocznicę śmierci Bogdana Szczotka, o łaskę Nieba.

9:00 O Boże Błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla syna Marcina.

11:00 Za ++ Annę i Józefa Strycharskich, za ++ Marię i Jana Zamłyńskich.

11:00 O Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowie dla Małgorzaty i Macieja.

14:00 Za + Grzegorza.

Poniedziałek 05.09.

18:00 Za + Grzegorza.

18:00 O Boże błogosławieństwo dla Dobrodziejów kościoła i klasztoru.

Wtorek 06.09.

18:00 Za + Grzegorza.

18:00 O nawrócenie biednych grzeszników.

18:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące.

Środa 07.09.

18:00 Za + Grzegorza.

18:00 O nawrócenie biednych grzeszników.

Czwartek 08.09.

18:00 Za + Grzegorza.

18:00 O nawrócenie biednych grzeszników.

18:00 W intencji dziękczynnej za 15 lat związku małżeńskiego Kseni i Marcina z prośbą o opiekę Św. Rodziny i przezwyciężenie kryzysu.

Piątek 09.09.

18:00 Za + Grzegorza.

18:00 O nawrócenie biednych grzeszników.

Sobota 10.09.

15:00 Ślub: Anna i Rafał.

18:00 Za + Grzegorza.

18:00 O nawrócenie biednych grzeszników.

Niedziela – 11.09.2022 r. XXIII niedziela zwykła.

9:00 O nawrócenie biednych grzeszników.

9:00 Za ++ Henrykę i Juliana Zbruk, ++ Sewerynę i Zygmunta Burczak.

11:00 Z okazji 1 urodzin Marcela o Boże Błogosławieństwo i dalsza opiekę Matki Bożej.

11:00 Za + Grzegorza.


Prowadzimy do Pana od ponad 800 lat.

800 lat zakonu

1W 1209 roku św. Franciszek z Asyżu założył nowy zakon w Kościele. Siebie i swoich towarzyszy nazywał braćmi mniejszymi (łac. fratres minores) - chciał przez to podkreślić, że ich życie ma polegać nie na wywyższaniu się, ale na świadomym wyborze małości (łac. minoritas), uniżoności.

2Do takiej postawy zachęcał Chrystus w Ewangelii, a Franciszek nakazał w regule praktykować życie w ubóstwie i uniżeniu. Pierwszych zakonników nazywano Pokutnikami z Asyżu, dopiero później przyjęła się nazwa franciszkanie (od imienia św. Franciszka). Do XV wieku istniał jeden zakon franciszkański.

3W wyniku uwarunkowań na tle kulturowym, historycznym, geograficznym oraz na skutek różnic w praktycznym stosowaniu reguły, w XV i XVI w. wyłoniły się istniejące do dzisiaj trzy niezależne zakony franciszkańskie: Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych, Zakon Braci Mniejszych i Zakon Braci Mniejszych Kapucynów.


Nasze otoczenie

Nasz klasztor położony jest na Górze Klasztornej na skraju rezerwatu Kadyński Las na terenie Wysoczyzny Elblądzkiej. Jest to obszar o powierzchni około 380 km kwadratowych z najwyższym szczytem – „Maślana Góra” (197 m n.p.m.). Strefa krawędziowa ma charakter klifowy, posiada wzgórza morenowe i dynamiczne formy erozyjne, które składają się na głęboko wcięte jary ze strumieniami spływającymi do Zalewu Wiślanego. Głębokość dolin początkowo niewielka, zwiększa się bardzo szybko i wynosi w krańcowych momentach od kilkudziesięciu do nawet ponad 100 metrów.

Rezerwat Kadyński Las

Rezerwat Kadyński Las został utworzony w 1972 roku i ma powierzchnię 8,11 ha. Stanowi cenny przykład parkowo – leśnego obiektu chronionego, silnie powiązanego z naturalnymi układami leśnymi. Łączy w sobie cechy naturalnych zbiorowisk leśnych oraz powstałego przed laty założenia parkowego o charakterze angielskim. W rezerwacie stwierdzono występowanie 91 gatunków roślin, w tym 23 gatunków drzew i krzewów.


 

logo Dom Zakonny w Kadynach  
witamy!