Kadyny

Msze św.

w niedzielę i święta - godz. 9:00 i 11:00

w tygodniu:
- w okresie zimowym:

  w poniedziałek godz. 11:00
  wtorek - sobota godz. 17:00

- w okresie wiosenno - jesiennym - godz. 17:00
- w okresie letnim - godz. 18:00

Kościół w KadynachParafia p.w. św. Antoniego Padewskiego w Kadynach – parafia rzymskokatolicka w diecezji elbląskiej. Erygowana 21 września 1992 roku przez biskupa elbląskiego Andrzeja Śliwińskiego. Do parafii należy miejscowość Kadyny, położona w gminie Tolkmicko w powiecie elbląskim w województwie warmińsko-mazurskim.

Kościół w Kadynach

Dnia 28 maja 1991 roku biskup warmiński Edmund Piszcz przesłał pismo na ręce O. Hipolita Jana Lipińskiego, prowincjała franciszkanów w Poznaniu, w którym proponował zakonowi przejęcie ruin zabytkowego klasztoru bernardyńskiego w Kadynach. Rządca diecezji warmińskiej argumentował, że poza względami natury historycznej, za przejęciem klasztoru przemawia możliwość praktycznego jego wykorzystania w przyszłości. Odbudowany klasztor będzie mógł być przeznaczony na cele rekreacyjne, rekolekcyjne lub powołaniowe. Konkretną pomoc w dokończeniu budowy deklarowała Maria Lubocka-Hoffmann, Wojewódzki Konserwator Zabytków w Elblągu, zaś bp Edmund Piszcz zobowiązał się utworzyć przy kościele zakonnym parafię. [...]

Sprawy formalno-prawne potoczyły się szybko. Dnia 3 września 1991 roku prowincjał franciszkanów wystosował do Komisji Majątkowej przy Biurze do Spraw Wyznań URM w Warszawie wniosek o wszczęcie procesu o przywrócenie własności pofranciszkańskiego klasztoru w Kadynach. [...]

Dnia 25 marca 1992 roku Ojciec Święty Jan Paweł II erygował na terenie Polski nowe diecezje. Z części diecezji gdańskiej i warmińskiej utworzona została diecezja elbląska. W granicach nowej diecezji znalazła się również parafia tolkmicka wraz z Kadynami. Odtąd wszelkie sprawy związane z przejęciem i odbudową klasztoru franciszkańskiego w Kadynach przejął pierwszy biskup elbląski, dr Andrzej Śliwiński. [...]

Klasztor w 1992 r.Biskup elbląski mianował 13 lipca 1992 roku o. Leszka Czyścieckiego rektorem kaplicy p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP W Kadynach, mieszczącej się w dawnym mauzoleum rodu Birknerów. Biskup zobowiązał nowego duszpasterza do roztoczenia opieki duszpasterskiej nad mieszkańcami wsi Kadyny oraz odbudowy kościoła i klasztoru pofranciszkańskiego. [...]

Przed wiernymi kadyńskiej parafii i proboszczem o. Leszkiem Czyścieckim stał ogrom pracy. Odbudowanie zabytkowej świątyni i klasztoru przekraczało finansowe możliwości 500 osobowej wspólnoty parafialnej. [...]

Klasztor w 1991 r.W 1993 roku proboszcz bardzo energicznie przystąpił do przygotowania odbudowy kościoła i klasztoru. [...] Plany przewidywały odbudowę kościoła dla celów sakralnych. [...] W budynku klasztornym na parterze miała powstać zakrystia, kancelaria parafialna, salka ministrantów, kapitularz i sanitariaty. Pierwsze piętro miało mieścić: refektarz, kuchnię, mieszkanie dla przełożonego, mieszkanie dla proboszcza, sanitariaty. Na 'piętrze drugim przewidywano mieszkania dla zakonników i sanitariaty. Plan zagospodarowania terenu uwzględniał między innymi utworzenie parkingu, drogi dojazdowej, ogrodu oraz stacji Drogi Krzyżowej w plenerze.

Prace budowlane i konserwatorskie przy kadyńskim konwencie przebiegły w kilku etapach. W latach 1992-1993 uprzątnięto teren i przygotowano obiekt do wkroczenia ekipy budowlanej. [...] W pracach tych uczestniczyła grupa kadyńskich parafian. [...] Większość fachowych robót murarskich zlecono filmie budowlanej Podborowski z Tolkmicka. [...] W 1996 roku rozpoczęto także odbudowę budynku klasztornego. [...]

KościółRegularne Msze św. sprawowane są w kościele w Kadynach od 1997 roku.

W latach 2003-2015 w klasztorze w Kadynach pracowali:

o.   Atanazy Bronisław Augustyn, proboszcz 2003-2006
o.   Izydor Andrzej Schmitchen, ekonom i misjonarz 2003-2006
br.  Sebastian Ryszard Baryluk, furtian, kościelny i kucharz 2003-2004
o.   Dezyderiusz Kazimierz Głodowski, proboszcz 2004-2009
o.   Tordan Roman Konkel, misjonarz i gwardian 2005-2009
br.  Natanael Witkowski 2006-2009
o.   Klaudiusz Warmuz, gwardian i proboszcz 2009-2014
o.   Michał Błachowicz 2009
o.   Wincenty Dobrzykowski, ekonom i rekolekcjonista 2009-2012
br.  Natanael Witkowski 2012-2020
o.   Ewaryst Gręda, wikariusz, ekonom i proboszcz 2012-2019
o.   Gracjan Landowski, gwardian 2014-
o.   Kalikst Piotr Salak, proboszcz 2019-


Prowadzimy do Pana od ponad 800 lat.

800 lat zakonu

1W 1209 roku św. Franciszek z Asyżu założył nowy zakon w Kościele. Siebie i swoich towarzyszy nazywał braćmi mniejszymi (łac. fratres minores) - chciał przez to podkreślić, że ich życie ma polegać nie na wywyższaniu się, ale na świadomym wyborze małości (łac. minoritas), uniżoności.

2Do takiej postawy zachęcał Chrystus w Ewangelii, a Franciszek nakazał w regule praktykować życie w ubóstwie i uniżeniu. Pierwszych zakonników nazywano Pokutnikami z Asyżu, dopiero później przyjęła się nazwa franciszkanie (od imienia św. Franciszka). Do XV wieku istniał jeden zakon franciszkański.

3W wyniku uwarunkowań na tle kulturowym, historycznym, geograficznym oraz na skutek różnic w praktycznym stosowaniu reguły, w XV i XVI w. wyłoniły się istniejące do dzisiaj trzy niezależne zakony franciszkańskie: Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych, Zakon Braci Mniejszych i Zakon Braci Mniejszych Kapucynów.


Nasze otoczenie

Nasz klasztor położony jest na Górze Klasztornej na skraju rezerwatu Kadyński Las na terenie Wysoczyzny Elblądzkiej. Jest to obszar o powierzchni około 380 km kwadratowych z najwyższym szczytem – „Maślana Góra” (197 m n.p.m.). Strefa krawędziowa ma charakter klifowy, posiada wzgórza morenowe i dynamiczne formy erozyjne, które składają się na głęboko wcięte jary ze strumieniami spływającymi do Zalewu Wiślanego. Głębokość dolin początkowo niewielka, zwiększa się bardzo szybko i wynosi w krańcowych momentach od kilkudziesięciu do nawet ponad 100 metrów.

Rezerwat Kadyński Las

Rezerwat Kadyński Las został utworzony w 1972 roku i ma powierzchnię 8,11 ha. Stanowi cenny przykład parkowo – leśnego obiektu chronionego, silnie powiązanego z naturalnymi układami leśnymi. Łączy w sobie cechy naturalnych zbiorowisk leśnych oraz powstałego przed laty założenia parkowego o charakterze angielskim. W rezerwacie stwierdzono występowanie 91 gatunków roślin, w tym 23 gatunków drzew i krzewów.


 

logo Dom Zakonny w Kadynach  
witamy!