Najpiękniejsza po tej stronie Nieba

W dniu 26 września 2015 r. po raz pierwszy w naszej świątyni została odprawiona przez Ojca Gracjana Msza św. w formie nadzwyczajnej rytu rzymskiego, tzw. Msza trydencka.
Liturgia ta poprzedzona była dniem skupienia, który rozpoczął się o godz. 10. Zostały wygłoszone 3 konferencje na temat Eucharystii, ostatnia dotyczyła Mszy trydenckiej, jej teologii i sposobu przeżywania. W dniu skupienia uczestniczyło 30 osób. Można powiedzieć, iż ta Eucharystia była dla ojca Gracjana Mszą prymicyjną, ponieważ po swoich święceniach kapłańskich po raz pierwszy odprawił ją w formie nadzwyczajnej. Z chwilą ukazania się 2007 r. dokumentu papieskiego Benedykta XVI Motu Proprio "Summorum Pontificum", każdy kapłan może już bez zgody biskupa odprawić Mszę św., w formie nadzwyczajnej. Uczestnicy dnia skupienia jak i Mszy trydenckiej byli pod wielkim wrażeniem tej liturgii, która odznacza się wyjątkowym pięknem, harmonią znaków, całkowicie zgodnych z doktryną naszej wiary. W liturgii tej jest również więcej miejsca na ciszę, która pomaga bardziej kontemplować misterium Golgoty. Na pewno nie będzie to pierwsza i ostatnia Msza św. odprawiana w naszej świątyni w tej formie. Kolejne będą zapowiadane na naszej stronie internetowej, oraz w ogłoszeniach parafialnych.

witamy!