Poświęcenie nowych figur

W niedzielę 24 lipca dokonano poświęcenia nowych figur, postawionych na terenie naszego klasztoru. Dwie figury Matki Bożej, jedna przed wjazdem na wzgórze kadyńskie, na rozstaju dróg, druga w ogrodzie. Dwie następne to figury św. Franciszka z Asyżu i św, Antoniego Padewskiego, które stanęły na wysokich filarach, przy wjeździe.

Dodatkowo, w ogrodzie przy figurze Matki Bożej zasadzono nowe drzewka i krzewy według specjalnego projektu.

Bogu niech będą dzięki za to, że klasztor i parafia wyglądają coraz piękniej i pobożniej.

witamy!