Background - soboty

Wynagradzanie Niepokalanemu Sercu Maryi jest kluczem do otwarcia wielkiego upustu Bożych łask.

PRAKTYKA PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA

i sobotyWynagradzaj za grzechy i ratuj swoją duszę!

Wynagradzanie Niepokalanemu Sercu Maryi jest kluczem do otwarcia wielkiego upustu Bożych łask.

Weź udział w pierwszych sobotach miesiąca.

Bracia z Kadyn zapraszają do przeżywania I sobót miesiąca, zgodnie z orędziem fatimskim.

Program I sobót miesiąca jest następujący:

  • 14:30 Różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu Marii;
  • 15:00 Msza św;
  • po Mszy Nabożeństwo połączone z 15 min. medytacją nad jedną z tajemnic różańca św. w intencji wynagradzającej NSM;
  • po Nabożeństwie zapraszamy na agapę.

Najbliższa I sobota miesiąca przypada w sobotę, 1 października 2022 roku.

Praktyka I Sobót miesiąca jest aktualnym i naglącym apelem Pani Fatimskiej. Należy to orędzie przyjąć z cała powagą i odpowiedzialnością jako "lekarstwo", by w ten sposób uratować świat od samozniszczenia i ocalić duszę ludzkie od wiecznego potępienia. Warto też przytoczyć w tym miejscu słowa Biskupa Rudolfa Grabera wygłoszone podczas jego katechez w Wiedniu w 1977 r. w 60 rocznicę Objawień Fatimskich:
"... Skoro wiem że świat, albo kilka narodów może ulec zagładzie, co przy obecnych broniach jest możliwe a z drugiej strony wiem, że przez modlitwę i pokutę mogę to nieszczęście odwrócić, to przecież moim świętym obowiązkiem jest zastosowanie tych skutecznych środków. A gdy tego zaniedbam, winien jestem takiej zagłady. Mówię to z całą powagą, że zaniedbanie modlitwy i pokuty jest zbrodnią wobec ludzkości. To powiedziałem przed dziesięciu laty. Czy coś pomogło? Niepojętą tajemnicą jest dla nas Boża długomyślność. ..."

Z franciszkańskim pozdrowieniem

Pokój i Dobro

Nabożeństwa I Sobót miesiąca będą odprawiane w kążdą pierwszą sobotę miesiąca. 

Serdecznie zapraszamy!

O ewentualnych zmianach będziemy informować.


„To prawda, moja córko, że wiele dusz zaczyna, lecz mało kto kończy i ci, którzy kończą, mają za cel otrzymanie przyrzeczonych łask. Ja jednak wolę tych, którzy odprawią pięć pierwszych sobót w celu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu twojej Matki Niebieskiej, niż tych, którzy odprawią piętnaście, bezdusznie i z obojętnością.”

Jezus powiedział do Łucji


Prowadzimy do Pana od ponad 800 lat.

800 lat zakonu

1W 1209 roku św. Franciszek z Asyżu założył nowy zakon w Kościele. Siebie i swoich towarzyszy nazywał braćmi mniejszymi (łac. fratres minores) - chciał przez to podkreślić, że ich życie ma polegać nie na wywyższaniu się, ale na świadomym wyborze małości (łac. minoritas), uniżoności.

2Do takiej postawy zachęcał Chrystus w Ewangelii, a Franciszek nakazał w regule praktykować życie w ubóstwie i uniżeniu. Pierwszych zakonników nazywano Pokutnikami z Asyżu, dopiero później przyjęła się nazwa franciszkanie (od imienia św. Franciszka). Do XV wieku istniał jeden zakon franciszkański.

3W wyniku uwarunkowań na tle kulturowym, historycznym, geograficznym oraz na skutek różnic w praktycznym stosowaniu reguły, w XV i XVI w. wyłoniły się istniejące do dzisiaj trzy niezależne zakony franciszkańskie: Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych, Zakon Braci Mniejszych i Zakon Braci Mniejszych Kapucynów.


Nasze otoczenie

Nasz klasztor położony jest na Górze Klasztornej na skraju rezerwatu Kadyński Las na terenie Wysoczyzny Elblądzkiej. Jest to obszar o powierzchni około 380 km kwadratowych z najwyższym szczytem – „Maślana Góra” (197 m n.p.m.). Strefa krawędziowa ma charakter klifowy, posiada wzgórza morenowe i dynamiczne formy erozyjne, które składają się na głęboko wcięte jary ze strumieniami spływającymi do Zalewu Wiślanego. Głębokość dolin początkowo niewielka, zwiększa się bardzo szybko i wynosi w krańcowych momentach od kilkudziesięciu do nawet ponad 100 metrów.

Rezerwat Kadyński Las

Rezerwat Kadyński Las został utworzony w 1972 roku i ma powierzchnię 8,11 ha. Stanowi cenny przykład parkowo – leśnego obiektu chronionego, silnie powiązanego z naturalnymi układami leśnymi. Łączy w sobie cechy naturalnych zbiorowisk leśnych oraz powstałego przed laty założenia parkowego o charakterze angielskim. W rezerwacie stwierdzono występowanie 91 gatunków roślin, w tym 23 gatunków drzew i krzewów.


 

logo Dom Zakonny w Kadynach  
witamy!