Background - soboty

INAUGURACYJNA PIESZA PIELGRZYMKA POKOJU

W Jubileuszowym Roku Jakubowym, w dniach 17 - 24 października 2021r., z inicjatywy OPOKI POKOJU, ruchu modlitwy pokutno-błagalnej, powstałego w lutym 2009r. w Parafii Ojców Cystersów w Gdańsku - Oliwie, odbyliśmy INAUGURACYJNĄ PIESZĄ PIELGRZYMKĘ POKOJU Pomorską Drogą św. Jakuba z kościoła Ojców Cystersów pw. MB Królowej Korony Polskiej do najmłodszego Sanktuarium św. Antoniego na klasztornym wzgórzu Ojców Franciszkanów w Kadynach.

INAUGURACYJNA PIESZA PIELGRZYMKA POKOJU

Rozpoczęliśmy w niedzielę 17 października br. Mszą św. o godz. 7:00 w kościele OO. Cystersów w Oliwie.

INAUGURACYJNA PIESZA PIELGRZYMKA POKOJU

Następnie o 8:15 w kościele stacyjnym św. Jakuba w Oliwie uczestniczyliśmy w nabożeństwie z Litanią ku czci św. Jakuba. Prowadzący modlitwę Kapelan Pomorskiej Drogi św. Jakuba ks. Adam Jeszka, przekazał uczestnikom muszle św. Jakuba i po błogosławieństwie wyruszyliśmy na szlak do Sobieszewa. W następnych dniach przebyliśmy dalsze odcinki drogi, kolejno: Sobieszewo - Niedźwiedzica - Nowy Dwór - Elbląg - Kadyny.

INAUGURACYJNA PIESZA PIELGRZYMKA POKOJU

Każdego dnia naszą wędrówkę rozpoczynaliśmy Mszą św. o godz. 7:00, którą odprawiał towarzyszący nam o. Gracjan Landowski OFM gwardian klasztoru w Kadynach. Spotykaliśmy się z życzliwością i gościnnością miejscowych proboszczów i gospodarzy Seminarium w Elblągu, którzy przygarnęli nas pod swój dach.

Uwieńczeniem pielgrzymki był 3 dniowy czas skupienia, który pod hasłem "Promieniowanie Ojcostwa" przeżyliśmy u Ojców Franciszkanów w Kadynach.

INAUGURACYJNA PIESZA PIELGRZYMKA POKOJU

Wsparciem i błogosławieństwem obdarował nas Biskup senior Jan Styrna. Za wszelką pomoc dziękujemy także Dyrektorowi Wydziału Duszpasterskiego Archidiecezji Gdańskiej, Proboszczom: z Gdańska Oliwy, Sobieszewa, Niedźwiedzicy, Nowego Dworu, Gospodarzom Wyższego Seminarium Duchowego w Elblągu, Kustoszom Sanktuarium św. Antoniego w Kadynach oraz każdemu, kto nas jakkolwiek wspierał.

Żywimy nadzieję, że rozpoczęliśmy cykl pielgrzymek, z których kolejną planujemy w dniach 5-12 czerwca 2022r. z okazji odpustu ku czci św. Antoniego.

INAUGURACYJNA PIESZA PIELGRZYMKA POKOJU


Prowadzimy do Pana od ponad 800 lat.

800 lat zakonu

1W 1209 roku św. Franciszek z Asyżu założył nowy zakon w Kościele. Siebie i swoich towarzyszy nazywał braćmi mniejszymi (łac. fratres minores) - chciał przez to podkreślić, że ich życie ma polegać nie na wywyższaniu się, ale na świadomym wyborze małości (łac. minoritas), uniżoności.

2Do takiej postawy zachęcał Chrystus w Ewangelii, a Franciszek nakazał w regule praktykować życie w ubóstwie i uniżeniu. Pierwszych zakonników nazywano Pokutnikami z Asyżu, dopiero później przyjęła się nazwa franciszkanie (od imienia św. Franciszka). Do XV wieku istniał jeden zakon franciszkański.

3W wyniku uwarunkowań na tle kulturowym, historycznym, geograficznym oraz na skutek różnic w praktycznym stosowaniu reguły, w XV i XVI w. wyłoniły się istniejące do dzisiaj trzy niezależne zakony franciszkańskie: Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych, Zakon Braci Mniejszych i Zakon Braci Mniejszych Kapucynów.


Nasze otoczenie

Nasz klasztor położony jest na Górze Klasztornej na skraju rezerwatu Kadyński Las na terenie Wysoczyzny Elblądzkiej. Jest to obszar o powierzchni około 380 km kwadratowych z najwyższym szczytem – „Maślana Góra” (197 m n.p.m.). Strefa krawędziowa ma charakter klifowy, posiada wzgórza morenowe i dynamiczne formy erozyjne, które składają się na głęboko wcięte jary ze strumieniami spływającymi do Zalewu Wiślanego. Głębokość dolin początkowo niewielka, zwiększa się bardzo szybko i wynosi w krańcowych momentach od kilkudziesięciu do nawet ponad 100 metrów.

Rezerwat Kadyński Las

Rezerwat Kadyński Las został utworzony w 1972 roku i ma powierzchnię 8,11 ha. Stanowi cenny przykład parkowo – leśnego obiektu chronionego, silnie powiązanego z naturalnymi układami leśnymi. Łączy w sobie cechy naturalnych zbiorowisk leśnych oraz powstałego przed laty założenia parkowego o charakterze angielskim. W rezerwacie stwierdzono występowanie 91 gatunków roślin, w tym 23 gatunków drzew i krzewów.


 

logo Dom Zakonny w Kadynach  
witamy!