Kadyny

Msze św.

w niedzielę i święta - godz. 9:00 i 11:00

w tygodniu:
- w okresie zimowym:

  w poniedziałek godz. 11:00
  wtorek - sobota godz. 17:00

- w okresie wiosenno - jesiennym - godz. 17:00
- w okresie letnim - godz. 18:00

Rada Duszpasterska 2020

bp JACEK JEZIERSKI - BISKUP ELBLĄSKI


Elbląg dnia 18 września 2020

L. dx. 544/2020

Szanowny Ojciec Proboszcz

Kalikst Piotr SALAK, OFM

Kadyny 30

82-340 Tolkmicko

Ksiądz Proboszcz prosił, w dniu 11 marca 2020 roku, o zatwierdzenie składu parafialnej rady duszpasterskiej. Na podstawie kan. 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego, zatwierdzam proponowany skład rady duszpasterskiej przy parafii św. Antoniego Padwy w Kadynach na trzyletnią kadencje, w następującym składzie: Grudzinska Halina, Kępa Barbara, Jeszke Tadeusz, Niedźwiedź Cecylia, Grosz. Zofia, Pawelczak Teresa, Budzyńska Danuta, Budzyński Mirosław, Rochoń Wiesława, Grosz Zbigniew, Niemiec Andrzej, Potoczna Ewa i Jaranowski Włodzimierz - radny honorowy.

Członkom Rady życzę owocnych obrad i udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

rada parafialna

Ks. dr Zdzisław Bieg

KANCLERZ KURII


Adresy:

KURIA DIECEZJALNA: ul. Świętego Ducha 11, 82-300 Elbląg, Poland:

tel. (55) 232 77 14; fax: (55) 232 34 09; e-mail: kuria blag.opw.pl

DOM: ul. Mostowa 17. 82-300 Elbląg, Poland;

tel. (55) 649 11 10; kom. 607 665 360; e-mail: Jezierskiepiskopat.pl


Prowadzimy do Pana od ponad 800 lat.

800 lat zakonu

1W 1209 roku św. Franciszek z Asyżu założył nowy zakon w Kościele. Siebie i swoich towarzyszy nazywał braćmi mniejszymi (łac. fratres minores) - chciał przez to podkreślić, że ich życie ma polegać nie na wywyższaniu się, ale na świadomym wyborze małości (łac. minoritas), uniżoności.

2Do takiej postawy zachęcał Chrystus w Ewangelii, a Franciszek nakazał w regule praktykować życie w ubóstwie i uniżeniu. Pierwszych zakonników nazywano Pokutnikami z Asyżu, dopiero później przyjęła się nazwa franciszkanie (od imienia św. Franciszka). Do XV wieku istniał jeden zakon franciszkański.

3W wyniku uwarunkowań na tle kulturowym, historycznym, geograficznym oraz na skutek różnic w praktycznym stosowaniu reguły, w XV i XVI w. wyłoniły się istniejące do dzisiaj trzy niezależne zakony franciszkańskie: Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych, Zakon Braci Mniejszych i Zakon Braci Mniejszych Kapucynów.


Nasze otoczenie

Nasz klasztor położony jest na Górze Klasztornej na skraju rezerwatu Kadyński Las na terenie Wysoczyzny Elblądzkiej. Jest to obszar o powierzchni około 380 km kwadratowych z najwyższym szczytem – „Maślana Góra” (197 m n.p.m.). Strefa krawędziowa ma charakter klifowy, posiada wzgórza morenowe i dynamiczne formy erozyjne, które składają się na głęboko wcięte jary ze strumieniami spływającymi do Zalewu Wiślanego. Głębokość dolin początkowo niewielka, zwiększa się bardzo szybko i wynosi w krańcowych momentach od kilkudziesięciu do nawet ponad 100 metrów.

Rezerwat Kadyński Las

Rezerwat Kadyński Las został utworzony w 1972 roku i ma powierzchnię 8,11 ha. Stanowi cenny przykład parkowo – leśnego obiektu chronionego, silnie powiązanego z naturalnymi układami leśnymi. Łączy w sobie cechy naturalnych zbiorowisk leśnych oraz powstałego przed laty założenia parkowego o charakterze angielskim. W rezerwacie stwierdzono występowanie 91 gatunków roślin, w tym 23 gatunków drzew i krzewów.


 

logo Dom Zakonny w Kadynach  
witamy!