Kadyny

Msze św.

w niedzielę i święta - godz. 9:00 i 11:00

w tygodniu:
- w okresie zimowym:

  w poniedziałek godz. 11:00
  wtorek - sobota godz. 17:00

- w okresie wiosenno - jesiennym - godz. 17:00
- w okresie letnim - godz. 18:00

Sprawozdanie A. D. 2022

Sprawozdanie proboszcza O. Kaliksta Salak przed Jego Ekscelencją bp Wojciechem Skibickim, wizytującym Parafię św. Antoniego z Padwy, oraz przed obecnymi Gośćmi, Kapłanami i wspólnotą parafialną.

W 2010 roku wizytację kanoniczną naszej parafii przeprowadził biskup Józef Wysocki, a w 2016 roku Ordynariusz naszej diecezji biskup Jacek Jezierski. Dekretem Biskupa Elbląskiego Jacka Jezierskiego z dniem 8 lipca 2021 roku kościół parafialny nosi tytuł Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego. W tym roku gościmy w naszym Sanktuarium biskupa Wojciecha Skibickiego. Pragniemy zapoznać Ekscelencję z historią naszej Parafii, oraz z obecnym jej stanem personalnym i duchowym.

Krótka historia naszego kościoła świadczy o świetności świątyni, którą niestety zamknięto a następnie zrujnowano i okradziono.

Właściciel Kadyn Johann Teodor Dietrich Schlieben - wojewoda inflancki - sprowadził Franciszkanów do Kadyn. Bracia otrzymali od niego miejsce pod budowę kościoła i klasztoru, ale również ziemię, łąkę i dwa konie, dwa woły i dwa wozy. Bernardyni - Franciszkanie zamieszkali w pomieszczeniach zbudowanych z drewna w 1699 roku. W 1682 roku właściciel Kadyn rozpoczął budowę kaplicy ku czci św. Antoniego. Jednak zaczęto budowę klasztoru murowanego i kościoła.

Kościół został konsekrowany 21 czerwca 1743 roku. Aktu tego dokonał bp sufragan warmiński Jan Krasiński. W kościele były boczne ołtarze: św. Franciszka z Asyżu, św. Antoniego z Padwy, św. Józefa, św. Anny. Ołtarz główny został poświęcony Matce Bożej Niepokalanie Poczętej. Do kościoła przylegała kaplica Matki Bożej Loretańskiej. Ołtarze były bogato zdobione i pozłacane. 6 kwietnia 1826 r. następuje kasata świątyni i klasztoru. Po wielu latach, ruiny kościoła przekazano Prowincji św. Franciszka 2 sierpnia 1992 roku. Pierwszym duszpasterzem i budowniczym został O. Leszek Czyściecki. Parafia istnieje od 4 września 1992 roku. W tym roku więc przypada 30 - lecie istnienia parafii.

Obecnie parafia liczy 510 mieszkańców. Na terenie parafii mieszka 165 rodzin. W tym roku mieliśmy odwiedziny duszpasterskie i z bardzo dobrą frekwencją w przyjmowaniu kapłanów. W tym roku 4 chłopców przyjęło Komunię św. i jedna dziewczynka w Suchaczu. Mamy Radę Duszpasterską, oraz jedną Różę Różańcową. W ciągu roku nasze Sanktuarium odwiedza wielu turystów. Do księgi parafialnej od 2019 roku wpisano 405 intencji dziękczynnych albo próśb. A w księdze Trzeźwości wpisało się od 2016 roku 109 osób. W klasztorze organizowane są rekolekcje oraz Dni Skupienia dla różnych grup. W klasztorze swoje spotkania ma grupa AA - Anonimowych Alkoholików.

Parafianie dbają o dekoracje w kościele na niedziele i na święta, a także o czyste paramenty liturgiczne. Są wykonywane piękne dekoracje nie tylko w kościele, ale i na Boże Ciało. Pojedynczy parafianie nie zapominają o stałym światełku przy figurze Matki Bożej i o miejscu upamiętniającym śp. O. Klaudiusza - proboszcza, zapalając znicze i ozdabiając je kwiatami. Obecnie Parafianie zbierają fundusze na tablicę poświęconą budowniczemu naszej świątyni śp. O. Leszkowi Czyścieckiemu, który zmarł 1 maja tegoż roku. Dla kapłanów, którzy obecnie pełnią posługę przy parafii są otwarci i życzliwi. Są także zaangażowani przy zbiórce ofiar np. na kwiaty do Bożego Grobu, na Misje św., albo jako wsparcie inicjatyw Caritasu.

Parafia nie posiada swojego cmentarza, dlatego wiernych zmarłych chowamy na cmentarzu w Tolkmicku albo w Elblągu czy w innych miejscowościach.

Z okazji dzisiejszej wizytacji naszej Parafii chciałbym podziękować wszystkim Parafianom, którzy angażują się w życie parafialne za tworzenie wspólnoty, za życie modlitewne i apostolstwo. Dziękuję wszystkim kapłanom naszego Dekanatu za wspieranie mojej posługi; przez życzliwość i otwartość braterską, również dziękuję moim współbraciom za wspólne pasterzowanie. Dziękuję p. Wojciechowi, naszemu Organiście za śpiew i muzykę liturgiczną.

Eskcelencjo dziękujemy za Twoją obecność wśród nas, za modlitwę i życzymy, aby dewiza Ekscelencji: ”Ewangelia Źródłem Radości”, kojarzyła się również z radością franciszkańską. Prosimy o Słowo Pasterskie i Pasterskie błogosławieństwo. Pokój i dobro

Kadyny, dn.12.06.2022r. O. Kalikst Salak - proboszcz


Prowadzimy do Pana od ponad 800 lat.

800 lat zakonu

1W 1209 roku św. Franciszek z Asyżu założył nowy zakon w Kościele. Siebie i swoich towarzyszy nazywał braćmi mniejszymi (łac. fratres minores) - chciał przez to podkreślić, że ich życie ma polegać nie na wywyższaniu się, ale na świadomym wyborze małości (łac. minoritas), uniżoności.

2Do takiej postawy zachęcał Chrystus w Ewangelii, a Franciszek nakazał w regule praktykować życie w ubóstwie i uniżeniu. Pierwszych zakonników nazywano Pokutnikami z Asyżu, dopiero później przyjęła się nazwa franciszkanie (od imienia św. Franciszka). Do XV wieku istniał jeden zakon franciszkański.

3W wyniku uwarunkowań na tle kulturowym, historycznym, geograficznym oraz na skutek różnic w praktycznym stosowaniu reguły, w XV i XVI w. wyłoniły się istniejące do dzisiaj trzy niezależne zakony franciszkańskie: Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych, Zakon Braci Mniejszych i Zakon Braci Mniejszych Kapucynów.


Nasze otoczenie

Nasz klasztor położony jest na Górze Klasztornej na skraju rezerwatu Kadyński Las na terenie Wysoczyzny Elblądzkiej. Jest to obszar o powierzchni około 380 km kwadratowych z najwyższym szczytem – „Maślana Góra” (197 m n.p.m.). Strefa krawędziowa ma charakter klifowy, posiada wzgórza morenowe i dynamiczne formy erozyjne, które składają się na głęboko wcięte jary ze strumieniami spływającymi do Zalewu Wiślanego. Głębokość dolin początkowo niewielka, zwiększa się bardzo szybko i wynosi w krańcowych momentach od kilkudziesięciu do nawet ponad 100 metrów.

Rezerwat Kadyński Las

Rezerwat Kadyński Las został utworzony w 1972 roku i ma powierzchnię 8,11 ha. Stanowi cenny przykład parkowo – leśnego obiektu chronionego, silnie powiązanego z naturalnymi układami leśnymi. Łączy w sobie cechy naturalnych zbiorowisk leśnych oraz powstałego przed laty założenia parkowego o charakterze angielskim. W rezerwacie stwierdzono występowanie 91 gatunków roślin, w tym 23 gatunków drzew i krzewów.


 

logo Dom Zakonny w Kadynach  
witamy!