Triduum przed Świętem św. Franciszka

Od 1 - 4 października przeżywaliśmy w naszej parafii triduum przygotowujące do uroczystości ku czci św. Franciszka.
Prowadził je proboszcz Ojciec Ewaryst. Przez 3 dni głosił kazania na temat życia i duchowości św. Franciszka.
W naszej zakonnej tradycji 3 października, w wigilię śmierci św. Franciszka odbywa się w franciszkańskich świątyniach szczególne nabożeństwo zwane Transitus. Nabożeństwo to upamiętnia moment śmierci świętego, który okazał się dla niego przejściem z tego świata do chwały Nieba. A więc 3 października tuż po wieczornej Eucharystii Ojciec Ewaryst rozpoczął nabożeństwo Transitus wprowadzając wiernych w czas modlitwy i refleksji. Moment śmierci św. Franciszka w trakcie nabożeństwa jest szczególnie podkreślany. Gdy w kościele gasną światła bracia trzymając zapalone świece, odmawiają w ciszy 3 razy Ojcze Nasz, Chwała Ojcu i Zdrowaś Maryjo. Modlitwie tej towarzyszy delikatny i przerywany dźwięk małego dzwonka. Po czym zapalają się wszystkie światła w świątyni i następuje dalszy ciąg modlitwy i śpiewu. Nabożeństwo to kończy się błogosławieństwem i ucałowaniem relikwii św. Franciszka. Nasi parafianie mogli po raz kolejny uczestniczyć we wspólnym przeżywaniu uroczystości ku czci naszego zakonodawcy i patrona.

witamy!