Triduum Paschalne

Pokój i dobro

Witam serdecznie drogich Parafian przed Wielkim Tygodniem. Nie bójcie się żyć na granicy między światem ducha, a tym, w którym jesteśmy.

Otacza nas rzesza Aniołów - duchów czystych, posłanych Nam przez Boga, aby dodawali nam otuchy i chronili od zła. Anioł strzegący Twojego domu jest silniejszy od zarazy, jaką jest duch zła: wciągający piękne życie, w otchłań wiecznej niedoli.

Proście Aniołów, aby Życie objawiało się w naszych sercach - w świetle pokoju płynącego ustawicznie z Serca Jezusowego.

Oddawajcie się cichemu, cierpliwemu Sercu Maryi. Wysyłam tekst pt. „Akt oddania się Niepokalanemu Sercu Maryi”. Poddajcie się w niewolę - tej słodkiej, matczynej miłości Maryi.

W Wielki Piątek- rozważcie o Tym, który dla Nas został „rozpięty” w Męce na drzewie krzyża. Ucałujcie ten Krzyż w akcie wdzięczności za swoje Zbawienie. Wysyłam na ten dzień kontemplacji tekst pt. ”Wieść płynąca z Krzyża”.

W Wielką Sobotę - przygotujcie pokarmy na stół wielkanocny, które o godz. 10.00 i 11.00 poświęcę na odległość, gdyż taka jest moc sakramentaliów, że działają na odległość.

W niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego łączmy się duchowo jak jedna rodzina w akcie radości, wierząc, że i my kiedyś Zmartwychwstaniemy - z wszelkiego grzechu, urazów, egoizmu, będąc świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego w gronie najbliższych, którzy już odeszli z tego świata do wieczności.

Na przeżywanie tajemnicy Triduum Paschalnego z serca błogosławię

O. Kalikst Salak

Proboszcz

PS. Przepraszam, jeśli kogoś obraziłem, nie chcę, aby ktokolwiek z mojego powodu miał święta w negatywnych emocjach.

"Akt oddania się Niepokalanemu Sercu Maryi”

"Wieść płynąca z Krzyża"

witamy!