Spotkanie osób konsekrowanych z młodzieżą

Spotkanie osób konsekrowanych z młodzieżą z diecezji elbląskiej.

W ramach roku życia konsekrowanego, ogłoszonego przez Papieża Franciszka, organizowane są w różnych diecezjach spotkania, które mają za cel pogłębienie rzeczywistości życia zakonnego w Kościele. Wyznaczane są również przez ordynariuszów miejsca, kościoły stacyjne, w których można uzyskać odpust zupełny na czas roku życia konsekrowanego. Takim przywilejem cieszył się Kościół Ojców Franciszkanów w Kadynach pod wezwaniem Świętego Antoniego z Padwy.

13 czerwca na wzgórzu klasztornym miało miejsce spotkanie młodzieży z osobami konsekrowanymi. Spotkanie rozpoczęło się Mszą Św. o godz. 11.00, która została odprawiona pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Jana Styrny. Po niej odbyło się spotkanie (agape) w przyklasztornym ogrodzie.

Wybrane zdjęcia prezentujemy poniżej. Wszystkie zamieszczone są tutaj: Zdjęcia

witamy!