Msza Św. z modlitwami o uzdrowienie

W sobotę, 18 lipca 2015 r. odbyła się Msza Św. z modlitwami o uzdrowienie duszy i ciała, której przewodniczył ks. biskup Józef Wysocki.

Eucharystię  koncelebrowali  również  ojciec  Gracjan  i  ojciec  Błażej  z  Torunia.  Po  Mszy  św.  jak  zawsze  rozpoczęło  się  nabożeństwo z modlitwami o uzdrowienie duszy i ciała. Modlitwie tej przewodniczył także ksiądz biskup Józef. Po błogosławieństwie Najświętrzym Sakramentem, ksiądz biskup kontynuował modlitwę wstawienniczą przez nałożenie rąk nad każdym uczestnikiem spotkania. Tuż przed rozpoczęciem tej modlitwy, wyjaśnił wszystkim, na czym ona polega, jak ważne jest w obecnym czasie, gdy wiele osób przychodzi do świątyni ze swoimi problemami, zranieniami i chorobami. Wydaje się, że ta modlitwa była szczególną ponieważ modlił się sam biskup - pasterz lokalnego kościoła, posiadający pełnię władzy kapłańskiej. Z pewnością modlitwa ta, zanoszona do Boga, przyniosła wiele duchowych owoców. Albowiem ten sam Bóg działający przez człowieka - kapłana, udziela się człowiekowi w jego strapieniach i cierpieniach, przynosząc uzdrowienie duszy i ciała. Po nabożeństwie rozpoczęła się dalsza część spotkania - agapa i przeciągnęła sie aż do godz. 22:00. Ponieważ ksiądz biskup przy kawie i herbacie kontynuował niejako posługę słowa, odpowiadając bezpośrednio na wiele pytań, które spontanicznie stawiali uczestnicy agapy i z wielkim zainteresowaniem słuchali wypowiedzi biskupa.

witamy!