Bierzmowanie 2016

W niedzielę Trójcy Świętej, 22 maja 2016 roku, Ordynariusz naszej diecezji Biskup Jacek Jezierski udzielił jedenastu kandydatom sakramentu bierzmowania. W uroczystości tej wzięło udział siedmiu kapłanów z naszego dekanatu. Do sakramentu bierzmowania kandydatów przygotowywał Ojciec Ewaryst Gręda, proboszcz naszej parafii. Udzielenie sakramentu bierzmowania było połączone z wizytacją kanoniczną. Dziękujemy Bożej Opaczności iż uroczystość udzielenia sakramentu bierzmowania zbiegła się z wizytacją, w której mogli wziąć udział kandydaci do bierzmowania i ich rodzice oraz najbliżsi. Pragnieniem każdego proboszcza jest to aby nowo bierzmowani czynnie uczestniczyli w życiu parafialnym, nade wszystko przez przyjmowanie sakramentów świętych, zwłaszcza niedzielnej Eucharystii. Dlatego też potrzeba jest stałej modlitwy w intencji bierzmowanych. Młodzież w tym wieku przeżywa wiele osobistych dylematów, które są następstwem problemów w ich rodzinach, wyrastających z kryzysu wiary i rozpadu relacji międzyosobowych w rodzinie.

Poniżej prezentujemy zdjęcia z uroczystości.

witamy!