Msza Święta w formie nadzwyczajnej - rytu rzymskiego (trydencka)

UZDRAWIAJĄCA
MOC
EUCHARYSTII

Jezus powiedział: "Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i ociążeni jesteści, a Ja was pokrzepię"
(Mt 11, 28-30). To zaproszenie jest stale aktualne by na Eucharystii doświadczać uzdrawiającej mocy Jezusa.

Bracia z Kadyn zapraszają do przeżywania I sobót miesiąca, zgodnie z orędziem fatimskim.

Program I sobót miesiąca jest następujący:

- 14:30 Różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu Marii;

- 15:00 Mszą św w formie nadzwyczajnej - rytu rzymskiego (Masza trydencka);

- po Mszy Nabożeństwo połączone z 15 min. medytacją nad jedną z tajemnic różańca św. w intencji wynagradzającej NSM.

- po Nabożeństwie zapraszamy na agapę.

Najbliższa I sobota miesiąca przypada w sobotę, 2 marca 2019 roku.

Praktyka I Sobót miesiącia jest aktualnym i naglącym apelem Pani Fatimskiej. Należy to orędzie przyjąć z cała powagą i odpowiedzialnością jako "lekarstwo", by w ten sposób uratować świat od samozniszczenia i ocalić duszę ludzkie od wiecznego potępienia. Warto też przytoczyć w tym miejscu słowa Biskupa Rudolfa Grabera wygłoszone podczas jego katechez w Wiedniu w 1977 r. w 60 rocznicę Objawień Fatimskich:
"... Skoro wiem że świat, albo kilka narodów może ulec zagładzie, co przy obecnych broniach jest możliwe a z drugiej strony wiem, że przez modlitwę i pokutę mogę to nieszczęście odwrócić, to przecież moim świętym obowiązkiem jest zastosowanie tych skutecznych środków. A gdy tego zaniedbam, winien jestem takiej zagłady. Mówię to z całą powagą, że zaniedbanie modlitwy i pokuty jest zbrodnią wobec ludzkości. To powiedziałem przed dziesięciu laty. Czy coś pomogło? Niepojętą tajemnicą jest dla nas Boża długomyślność. ..."

Z franciszkańskim pozdrowieniem

Pokój i Dobro

Msze św. trydenckie i nabożeństwa będą odprawiane w kążdą pierwszą sobotę miesiąca. 

Serdecznie zapraszamy!

O ewentualnych zmianach będziemy informować.

witamy!